Districte d’activitats 22@bcn
Matèria: Arquitectura i urbanisme
Format: 19 x 25 cm
Pàgines: 72
ISBN: 978-84-475-2758-8
Data d’edició: 2004
Formats disponibles:
. Preu 14 €
Districte d’activitats 22@bcn
El districte d'activitats 22 @ bcn és un dels projectes de més envergadura posats en marxa a Barcelona en els inicis del segle XXI. L'actuació es localitza al barri del Poblenou i en busca la renovació urbana, tot propiciant la conversió de les seves àrees productives en un entorn urbà innovador, on el coneixement i les tecnologies de la informació i les comunicacions siguin protagonistes. La modificació del plantejament per fer possible aquest districte d'activitats es basa en la mescla d'usos productius i residencials, en la potenciació d'infraestructures avançades i en l'establiment de mecanismes normatius que incentivin les activitats innovadores, designades com a activitats @. D'aquesta manera el districte 22 @ s'ha de convertir en la primera actuació urbana dins del projecte més ampli de la ciutat del coneixement i en un punt de referència dins la regió metropolitana i fins més enllà dels confins de Catalunya.
Dos campus d'excel·lència internacional