Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història. Literatura del segle XIX (eBook)
Matèria: Filologia
Format: PDF
Pàgines: 397
ISBN: 978-84-475-2745-8
Data d’edició: 2003
Formats disponibles:
. Preu 18,58 €

Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història. Literatura del segle XIX (eBook)
Diversos autors
Joaquim Molas, catedràtic de Literatura Catalana a la UB durant vint anys i estudiós i crític de referència de la cultura al nostre país, és homenatjat en aquesta obra pel Departament de Filologia Catalana amb motiu de la seva jubilació. L’edició és una miscel·lània de continguts científics amb voluntat commemorativa en la qual més de setanta especialistes de tots els àmbits de la catalanística fan aportacions sobre els temes concernents de la literatura catalana. Completa l’obra una bibliografia exhaustiva sobre l’estudiós, aplegada per Maria Capdevila, que converteix l’obra en una aportació de primeríssima magnitud per al millor coneixement de la literatura catalana des d’una òptica actual, rigorosa i variada.
Dos campus d'excel·lència internacional