Planktonic coccolithophores of the NW Mediterranean
Matèria: Biologia
Format:
Pàgines: 392
ISBN: 978-84-475-2680-2
Data d’edició: 2002

Planktonic coccolithophores of the NW Mediterranean
M. Lluïsa Cros i Miguel
Dos campus d'excel·lència internacional