Esquemas de estadística: Aplicaciones en Intervención Ambiental
Matèria: Medi ambient
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 78
ISBN: 978-84-475-2554-6
Data d’edició: 2001
Formats disponibles:
. Preu 7,22 €
Esquemas de estadística: Aplicaciones en Intervención Ambiental
Joan Guàrdia Olmos,Maribel Peró Cebollero
Una orientació per al coneixement, la decisió i l'aplicació de les eines estadístiques adreçades a l'anàlisi de dades provinents de l'àmbit de la intervenció ambiental. S'indiquen les decisions i les proves que més utilitat poden tenir d'acord amb el tipus de problemes i amb la forma de recollida de les dades que més sovintegen, per la seva rapidesa, en la intervenció ambiental.
Dos campus d'excel·lència internacional