Tècniques d’Investigació Social Quantitatives
Matèria: Metodologia i recerca científica
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 464
ISBN: 978-84-8338-429-9
Data d’edició: 2003
Formats disponibles:
. Preu 27 €
Tècniques d’Investigació Social Quantitatives
Màrius Domínguez Amorós i Montserrat Simó i Solsona
Aquest text-guia desenvolupa els temes fonamentals de l'assignatura de Tècniques d'Investigació Social: Quantitatives, tant en els aspectes teòrics com en els exemples, les aplicacions pràctiques i els exercicis. L'objectiu fonamental és que l'alumnat, a partir dels objectius teòrics i de la problemàtica social que es plantegi, aprengui com s'ha de dissenyar un projecte de recerca, amb les implicacions metodològiques i teòriques que això comporta (definició del problema, formulació d'hipòtesis, objectius, etc.), i vegi quins mètodes i quins tipus d'investigació pot plantejar-se. A més, amb la metodologia quantitativa aprendrà quines són les tècniques de recollida de la informació, com ha d'operacionalitzar els conceptes teòrics, què ha de fer amb les dades i quines són les tècniques d'anàlisi de les dades quantitatives que pot i que ha d'aplicar per interpretar els fenòmens estudiats i donar resposta a la problemàtica plantejada
Dos campus d'excel·lència internacional