Comptabilitat de costos a Catalunya abans de la partida doble: tres recerques històriques
Matèria: Economia i empresa
Format: 15 x 21 cm
Pàgines: 161
ISBN: 978-84-8338-400-8
Data d’edició: 2003
Formats disponibles:
. Preu 9 €
Comptabilitat de costos a Catalunya abans de la partida doble: tres recerques històriques
Jaume Fernández Sevillano
L’estudi és una aproximació a tres institucions que per diversos motius presenten un interès extraordinari. “Comptabilitat de Gestió en una indústria neolítica”, es plantegen possibles vestigis d’una comptabilitat arcaica a les Mines Prehistòriques de Gavà, fa 6.000 anys. “Comptabilitat de Costos a Pedralbes (1327-1531): els Llibres de Cauteles d’un monestir medieval singular”, es tracta sobre indicis de una comptabilitat analítica al Monestir de Pedralbes. “Comptabilitat Interna de l’Hospital General de Santa Creu de Barcelona (1401-1517): un llibre de comptes recuperat”, es pretén d’apropar-nos a la comptabilitat interna de l'Hospital General de Santa Creu de Barcelona. En tots tres casos es segueix la mateixa estructura d’exposició: resum, paraules clau, introducció, nucli del treball, conclusions, fonts documentals i bibliografia. S’afegeix un Glossari de termes comptables, econòmics i jurídics antics amb la seva correspondència actual, el terme equivalent en castellà i una breu referència conceptual.
Dos campus d'excel·lència internacional