Jurisprudència dels jutjats contenciosos administratius de Catalunya 1998-1999, La
Matèria:
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 308
ISBN: 978-84-8338-223-3
Data d’edició: 2001
Formats disponibles:
. Preu 28,6 €
La jurisprudència dels jutjats contenciosos administratius de Catalunya 1998-1999
Teresa Martí i Aromir i Joaquín Tornos Mas (coords.)
La Llei 29/1998 de la jurisdicció contenciosa administrativa va permetre posar en marxa els jutjats contenciosos administratius. Aquest llibre pretén posar en coneixement dels operadors jurídics la jurisprudència d'aquests nous òrgans jurisdiccionals a Catalunya durant els seus dos primers anys de funcionament.
Dos campus d'excel·lència internacional