Europa pròxima (català)
Matèria: Ciència política
Format: 19 x 26 cm
Pàgines: 288
ISBN: 978-84-8338-129-8
Data d’edició: 1999
Formats disponibles:
. Preu 21,5 €
Europa pròxima (català)
Pasqual Maragall i Mira (ed.)
Aquest és el títol del projecte didàctic i de recerca que es va dur a terme a les facultats d'Economia i d'Arquitectura de la Università degli Studi Roma Tre, durant el curs acadèmic 1997-1998, sota la direcció del professor Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona. La idea central és que la construcció de l'Europa unida s'ha de fer fonamentalment des de baix, començant pels ciutadans. Això implica la construcció, en primer lloc, d'una ciutadania europea, d'una identitat comuna que permeti als ciutadans dels països membres sentir-se també ciutadans europeus.
Dos campus d'excel·lència internacional