Vocabulari de Medicina. Anatomia patològica (3 llengües)
Matèria: Medicina
Format: 8,5 x 30 cm
Pàgines: 24
ISBN: 978-84-922885-6-4
Data d’edició: 1998
Formats disponibles:
. Preu 2,4 €
Vocabulari de Medicina. Anatomia patològica (3 llengües)
Comissió de Normalització Lingüística i Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Dos campus d'excel·lència internacional