Experimentació arqueològica sobre conreus medievals a L’Esquerda, 1991-1994
Matèria: Arqueologia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 234
ISBN: 978-84-475-1924-8
Data d’edició: 1998

Experimentació arqueològica sobre conreus medievals a L’Esquerda, 1991-1994
Maria Ocaña, Immaculada Ollich i Montserrat Rocafiguera (coords.)
L'arqueologia medieval a Catalunya ha fet avenços ja ben remarcables en els aspectes més tradicionals, però encara li manca projectar-se a objectius més diversificats. En aquest sentit, la present col.lecció vol fer-se ressò dels treballs multidisciplinaris que realitzen els especialistes del Departament d'Història Medieval d'aquesta Universitat.
Dos campus d'excel·lència internacional