Estadística
Olga Julià, David Márquez-Carreras, Carles Rovira
Pàgs. 272
20,00
Toni Monleón-Getino i Clara Rodríguez Casado
Pàgs. 146
17,00
Antonio Solanas, David Leiva, Rumen Manolov, Maribel Peró y Joan Guàrdia
Pàgs. 244
20,00
Jaume Baixeries (coord.) Natàlia Pallarès i Enrique Romero
Pàgs. 56
10,00
Toni Monleón-Getino i Clara Rodríguez Casado
Pàgs. 104
12,00
Victoria Alea Riera, Ernest Jiménez Garrido, Carmen Muñoz Vaquer, Elisabeth Torrelles Puig y Núria Viladomiu Canela
Pàgs. 172
15,00
Mercedes Torrado i Ruth Vilà (coords.)
Pàgs. 130
14,00
Manuela Alcañiz, Montserrat Guillén, Ernest Pons i Héctor Rufino (eds.)
Pàgs. 74
12,00
Martín Ríos (coord.) Daniel Ríos y Marta Cubedo
Pàgs. 50
8,00
Mireia Besalú i Carles Rovira
Pàgs. 122
12,00
Victoria Alea, Isabel Maqueda, Carmen Muñoz, Elisabeth Torrelles y Núria Viladomiu
Pàgs. 146
14,50
J. Gómez Benito, V. Carreras Archs, G. Guilera Ferré i A. Andrés Valle
Pàgs. 98
13,00
Concepció Arenas i Sola
Pàgs. 112
9,00
Carles Rovira
Pàgs. 128
8,50
Jordi Ortín Rull y José María Sancho Herrero
Pàgs. 236
20,00
L. Salafranca Cosialls, V. Sierra Olivera, M. I. Núñez Peña, A. Solanas Perez y D. Leiva Ureña
Pàgs. 272
16,00
Juana Gómez Benito, Maribel Peró Cebollero i Victòria Carreras Archs
Pàgs. 74
5,00
1 2 
Dos campus d'excel·lència internacional