REVISTA ESTUDIS D'HISTÒRIA AGRÀRIA
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 220
18,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 218
18,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 186
18,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 200
18,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 200
18,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 376
18,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 354
18,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 180
12,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 186
12,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 236
12,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.)
Pàgs. 234
11,00
Rosa Congost i Colomer i Llorenç Ferrer i Alòs (eds.)
Pàgs. 974
50,00
Llorenç Ferrer i Alòs (coord)
Pàgs. 216
11,00
Llorenç Ferrer i Alòs (coord)
Pàgs. 256
11,00
1 
Dos campus d'excel·lència internacional