PYRENAE
Maria Àngels Petit i Mendizàbal (coord.)
Pàgs. 248
24,03
Francesc Gracia Alonso i Maria Àngels Petit i Mendizàbal (coords.)
Pàgs. 238
24,03
Maria Àngels Petit i Mendizàbal (coord.)
Pàgs. 276
24,03
Maria Àngels Petit i Mendizàbal (coord.)
Pàgs. 278
24,03
Maria Àngels Petit i Mendizàbal (coord.)
Pàgs. 304
24,03
Maria Àngels Petit i Mendizàbal (coord.)
Pàgs. 334
24,03
Maria Àngels Petit i Mendizàbal (coord.)
Pàgs. 214
24,03
Maria Àngels Petit i Mendizàbal (coord.)
Pàgs. 300
24,03
Maria Àngels Petit i Mendizàbal (coord.)
Pàgs. 278
24,03
1 
Dos campus d'excel·lència internacional