HOMENATGES
Anna Escofet Roig
Pàgs. 216
25,00
M. Rosa Buxarrais, Francisco Esteban, Xus Martín, Montserrat Payà, Enric Prats, Josep M. Puig, Amèlia Tey, Jaume Trilla (coords.)
Pàgs. 200
25,00
Lambert Ferreres
Pàgs. 196
25,00
Víctor Revilla Calvo, Antonio Aguilera Martín, Lluís Pons Pujol, Manel García Sánchez (eds.)
Pàgs. 1504
60,00
Manel Viader, Màrius Rubiralta, Miquel Martínez i M. Cristina Sanz (coords.)
Pàgs. 132
14,00
Montserrat Alsina, Anna Rio i Artur Travesa (eds.)
Pàgs. 380
25,00
Montserrat Alsina, Anna Rio i Artur Travesa (eds.)
Pàgs. 382
25,00
Montserrat Alsina, Anna Rio i Artur Travesa (eds.)
Pàgs. 762
40,00
Luis Urteaga y Vicente Casals (eds.)
Pàgs. 676
45,00
Mònica Rius, Èlia Romo, Ana M.ª Bejarano y Erica Consoli (eds.)
Pàgs. 292
24,00
José Romo (coord.)
Pàgs. 52
10,00
Salvador Claramunt Rodríguez
Pàgs. 540
40,00
M. Antònia Martí i Mariona Taulé (coords.)
Pàgs. 340
28,00
Mònica Rius Piniés y Susana Gómez Muns (coords.)
Pàgs. 520
38,00
Joan Veny
Pàgs. 440
35,00
Roser Puig i Ingrid Bejarano (coords.)
Pàgs. 336
28,00
Pere Molas Ribalta
Pàgs. 352
29,00
1 2 3 4 
Dos campus d'excel·lència internacional