/script> Edicions de la Universitat de Barcelona
 
  logo
Llibres de ciència, cultura i actualitat
Desembre
2017
Novetats editorials d’Edicions de la Universitat de Barcelona
Llegir Ramon Llull, de Joan Santanach, ofereix les claus per comprendre l’aportació de l’insigne escriptor mallorquí a la història de la literatura i permet gaudir de la lectura dels fragments més representatius de la seva obra.

Aquest llibre està compost per un seguit d’assaigs breus sobre diversos títols significatius de Llull, i té per objectiu ajudar a entendre els plantejaments de la seva producció literària. Alhora, vol facilitar l’accés a algunes de les obres lul·lianes més destacades, com el Romanç d’Evast e Blaquerna (que inclou el conegut Llibre d’amic e amat) i el Llibre de meravelles, per tal d’apropar als lectors el personatge mateix de Llull, els propòsits i les motivacions que el van moure, i la seva extraordinària descendència literària.

Ramon Llull, amb una obra formada per més de dos-cents seixanta llibres, se situa just al començament de la història de la literatura catalana i constitueix un fenomen únic en relació amb la resta de literatures occidentals, ja que, alhora que inicia una tradició, li dona cos i planteja com hauria de ser aquesta literatura naixent. L’objectiu de Llull era impulsar canvis en el comportament humà, tant en el si de la societat cristiana com pel que fa als creients d’altres religions. Per això va idear l’Art, per mostrar a la humanitat la veritat sobre el Creador, veritat que considerava igualment observable en tots els ordres de la creació. L’originalitat i ambició dels seus plantejaments expliquen que segles després de morir la seva obra es continués llegint, traduint i imprimint. Figures tan destacades de la cultura occidental com Pico della Mirandola, Giordano Bruno, René Descartes, Isaac Newton o G. W. Leibniz es van interessar pel pensament de Llull i van comentar els seus escrits.

La importància de Ramon Llull en el marc de la cultura i el pensament europeus contrasta amb l’escàs coneixement de la seva producció a casa nostra i el reduït nombre de lectors autòctons. Fins i tot quan es parla dels seus títols més remarcables en català, indispensables en qualsevol història de la literatura catalana, són pocs els qui s’animen a llegir-los. Al costat de les dificultats lingüístiques hi ha també aspectes culturals, producte de la distància cronològica, i particularitats del sistema que proposa o dels plantejaments doctrinals, que ens l’allunyen. Aquest llibre proposa les claus interpretatives per ajudar a abordar la lectura dels textos lul·lians.

El volum forma part de la col·lecció Filologia UB. Alguns dels títols que s’hi han publicat són 800 anys després de Muret. Els trobadors i les relacions catalanooccitanes, a cura de Vicenç Beltran, Tomàs Martínez i Irene Capdevila (2014); Flamenca, amb traducció, pròleg i notes a cura d’Anton M. Espadaler (2015); La paraula en el vent. Obra completa, de Josep Carner, amb edició a cura de Jaume Coll (2015), i Regiment de sanitat per al rei d’Aragó. Aforismes de la memòria, d’Arnau de Vilanova, amb edició a cura d’Antònia Carré (2017).

Joan Santanach Suñol (Barcelona, 1973) és professor de la Universitat de Barcelona i editor de Barcino. Estudiós de la cultura i la literatura medievals, ha editat la Doctrina pueril (2005), el Llibre de Sent Soví (2006), el Llibre d’aparellar de menjar (2016) i, amb Albert Soler, el Romanç d’Evast e Blaquerna (2009). És autor, amb Lola Badia i Albert Soler, de Ramon Llull as a Vernacular Writer (2016). A més, ha publicat alguns estudis sobre literatura catalana del segle XIX i l’obra de Jacint Verdaguer. Va ser comissari de l’Any Llull (2015-2016).


 
 
logo