Ciència, sí, Física, si us plau. Lliçó inaugural curs 2003-2004
Matèria: Publicacions institucionals; Física
Format:
Pàgines: 18
Data d’edició: 2003
Formats disponibles:
. Preu 5,5 €
Ciència, sí, Física, si us plau. Lliçó inaugural curs 2003-2004
Salvador Claramunt
Dos campus d'excel·lència internacional